hvad er metabolisk syndrom? Barbell Treatment personlig træning

Hvad er metabolisk syndrom?

Picture of Thomas Mohr Tranæs

Thomas Mohr Tranæs

Fysioterapeut, ekstern underviser på KP Nord og ernæring/adfærdsekspert

Læs mere om Thomas

Metabolisk syndrom er en tilstand, der påvirker millioner af mennesker, og kan føre til alvorlige sundhedskomplikationer, hvis det ikke behandles. Det er kendetegnet ved højt blodtryk, forhøjet kolesterol, abdominal fedme og insulinresistens. Selvom metabolisk syndrom ikke nødvendigvis er en sygdom i sig selv, øger det risikoen for andre alvorlige tilstande, såsom slagtilfælde eller hjerteanfald. 

I Danmark har ca. hver tredje midaldrende mand metabolisk syndrom, og knap halvt så mange midaldrende kvinder lider af syndromet. Det er svært at lave nøjagtig statistik på forekomsten, men metabolisk syndrom er 3 gange så normalt som diabetes, så det anslås derfor, at en fjerdedel af hele verdens befolkning har syndromet i større eller mindre omfang. Med andre ord, det anslås, at over en milliard mennesker i verden lige nu er påvirket af metabolisk syndrom, hvilket anses som en epidemi blandt sundhedsforskere.

Forskning viser, at vi bør være ekstra opmærksomme på metabolisk syndrom hos ældre borgere. Man ser en langt større forekomst af skrøbelighed blandt ældre, der har metabolisk syndrom, end hos de ældre som ikke har. Skrøbelighed ses som et stigende problem blandt ældre, grundet den store påvirkning på individets helbred. Skrøbelighed disponerer ældre for flere faldulykker med risiko for frakturer, forekomst af delir, hospitalsindlæggelser og sågar tidlig død. Gennem tiltag, der mindsker risiko for metabolisk syndrom, kan vi undgå skrøbelighed blandt ældre, og sikre en bedre overgang til normal aldring og aldersrelateret funktionsnedsættelse.

Der findes flere definitioner af det metaboliske syndrom, men før man diagnosticerer skal nogle kriterier opfyldes: 

 • Taljeomkreds større end 94 cm for mænd eller 80 cm for kvinder Taljeomkreds er en vigtig risikofaktor for metabolisk syndrom, fordi det er tæt korreleret med visceralt fedtvæv, hvilket er fedt omkring organerne. Overskydende fedt omkring livet er forbundet med insulinresistens og forhøjede inflammationsniveauer i kroppen. 
 • Triglyceridniveau højere end 150 mg/dL. Triglycerider er en type af fedt, der befinder sig i blodet. Når kroppen modtager flere kalorier end den behøver, konvertere den de overskydende kalorier til triglycerider, og opbevarer dem i fedtceller. Forhøjede niveauer er forbundet med insulinresistens og forhøjet blodsukker. Udover kan det bidrage til udvikling af fedtlever, som er en lidelse, hvor fedt ophobes i leveren og kan lede til øget inflammation i kroppen. 
 • HDL-kolesterol lavere end 40 mg/dL hos mænd eller 50mg/dl hos kvinder. HDL spiller en afgørende rolle i kropens lipide metabolisme, da det hjælper overskydende kolesterol væk fra blodet og hen til leveren, hvor det afskaffes. Denne proces sikrer, at der ikke opbygges kolesterol i vores blodårer, hvilket kan lede til åreforkalkning, og øge chancen for hjertekarsygdomme, samt slagtilfælde. 
 • Fastende glukose højere end 100mg/dl. Refereres til sukkerniveauet i blodet efter en periode af fastning, hvilket normalt måles efter 8 timer fastende. Et eleveret fastende glukose niveau indikerer, at kroppen ikke effektivt anvender insulin til at regulere blodsukkerniveau – dette kaldes insulinresistens. 
 • Systolisk blodtryk over 130 mmHg eller diastolisk over 85 mmHg. Systolisk blodtryk måler trykket i ens arterier, når ens hjerte slår. Forhøjet systolisk blodtryk kan lede til skade på blodkar og organer, såsom hjerte og nyrer. Forhøjet diastolisk blodtryk kan indikere, at ens blodårer i kroppen bliver mindre elastiske og mindre gode til at udvide og sammentrække sig. 

En person diagnosticeres med metabolisk syndrom, hvis de har mindst tre af disse fem tilstande. Uanset om man opfylder kriterierne, vil der være betydelige fordele ved at forebygge forekomsten af yderligere kriterier opfyldes. Samtidig kan man forebygge, at nuværende sundhedssituation forværres og forbedre ens generelle sundhed.

Årsagerne til udviklingen af metabolisk syndrom indebærer ofte livsstilsvalg, såsom dårlige kostvaner og mangel på fysisk aktivitet. Andre faktorer, der kan bidrage til metabolisk syndrom inkluderer genetik, aldring,samt overdreven forbrug af alkohol og tobak. Derfor bør adressering af de modificerbare risikofaktorer altid forblive en topprioritet under et behandlingsforløb. For eksempel vil reduktion af kalorieindtag sammen med øget fysisk aktivitet, hjælpe med at mindske kropsfedt, samt føre til forbedret glykæmisk kontrol og lipidprofiler. Dermed nedsænker man den samlede risiko for hjertekarsygdomme og type 2-diabetes på sigt.

Behandling af metabolisk syndrom

Behandlingen af metabolisk syndrom indebærer ofte ændring af livsstilsvaner ift. kost og motion, der er tilpasset individuelle behov. F.eks. viser en metaanalyse fra 2023, at fysisk træning har effekt på alle de førnævnte faktorer af metabolisk syndrom. En af de væsentlige faktorer i udviklingen er insulinresistens og ringe glukosekontrol. En metaanalyse fra 2015 indikerer, at der er stærk evidens for effekt af fysisk træning på forebyggelse af dette, og at højintens intervaltræning (HIIT) er mere effektivt sammenlignet med anden træning. I en samling af studier vurderede man effekten af træning kombineret med kostændringer. Her fandt man, at diæter baseret på reducerede indtag af kalorier, havde en betydelig effekt på kropsvægt, fedtniveau i blodet, Bodymass Index (BMI), hofte-talje mål samt blodtryk. Medicin til at kontrollere blodtryk, blodsukker og kolesterol niveauer ordineret af en læge, kan ofte være et bidragende tiltag til fysisk aktivitet og kostændringer.

Tidlig identifikation og intervention har vist sig som nøglen til at håndtere metabolisk syndrom, da det tillader implementering af forebyggende foranstaltninger, før udviklingen af komplikationer.

Forebyggelse af metabolisk syndrom

Fysisk aktivitet og træning er essentielt for at forebygge udvikling af metabolisk syndrom, grundet dets effekt på vores energiforbrug for energibalance. Men fordelene og effekterne af træning på metabolisk syndrom, rækker længere end den umiddelbare effekt på kalorieforbrænding. Ved længerevarende træningsforløb og øget fysisk aktivitet ses strukturelle forandring i muskler, øget mængde af mitokondrier og fibre, samt øget sekretion af metabolisk fordelagtige hormoner såsom irisin. Da vi globalt ser, at en tredjedel af voksne er fysisk inaktive, er dette en primær udfordring vi kan og bør forebygge gennem mere fysisk akvitet. Sundhedsstyrelsen konkluderer, at fysisk træning har effekt på alle kriterierne af metabolisk syndrom.

Den forebyggende indsats mod metabolisk syndrom kan anskues på 3 niveauer:

 • Primær forebyggelse. Her forsøger vi at forhindre forekomsten af metabolisk syndrom ved hjælp af behandling, der minimerer risikoen for forekomst. Et eksempel er at fremme viden om sundhedsrisiko ved metabolisk syndrom, samt hvordan man får en sundere livsstil med fornuftige kostvalg og hyppig fysisk aktivitet. Udover det vil information omkring risiko ved overforbrug af f.eks. tobak og alkohol gennem patientuddannelse hjælpe.
 • Sekundær forebyggelse. Her forsøger vi at behandle risikofaktorer ift. metabolisk syndrom tidligst muligt. Et eksempel vi gør i Barbell Treatment, er at vi tester og screener vores klienters blodtryk løbende samt laver målinger ift. kropsfedt. Dette gør sig gældende, hvis individet allerede er forbundet med en række risikofaktorer for metabolisk syndrom.
 • Tertiær forebyggelse. Her forsøger vi at minimere indflydelse af det metaboliske syndrom for individet, samt forsøger at undgå yderligere forværring. Denne type forebyggelse forsøger også at forhindre tilbagefald af problemer forbundet med metabolisk syndrom. Eksempler på behandling her er igen fysisk aktivitet og fysioterapi, med mål om at øge individets livskvalitet i et forhåbentlig langt liv. 

For at opsummere, fokusere primær forebyggelse på at forebygge forekomsten af metabolisk syndrom, sekundær forebyggelse forsøger at opfange lidelsen tidligt og igangsætte tidlig behandling, hvor ved tertiær forebyggelse forsøger vi at håndtere allerede eksisterende forhold og undgår yderligere forværring, samt forhindre tilbagefald efter man først har oplevet bedring.

 

Vores tilgang til behandling og forebyggelse

Som fysioterapeuter og trænere forstår vi i Barbell Treatment vigtigheden i forebyggelsen, for at håndtere og mindske risikoen for metabolisk syndrom. Derfor fokuserer vores forløb på at tilbyde omfattende og effektive tiltag mod de forbundne risici.

Et forløb hos os indebærer ofte en indledende screening og undersøgelse, for at klarlægge den bedste skræddersyede plan for din nuværende situation. Herefter igangsættes vores fælles plan, hvilket ofte indebærer en form for træning ud fra dit specifikke mål med forløbet. Struktureret progressiv styrketræning, gradvis opstart af konditionstræning og indledende overskuelige tiltag ift kost er ofte en del af vores forløb.

Vi vurderer, at forebyggelse er afgørende, og selvom du ikke har metabolisk syndrom, er det stadig yderst vigtigt at tage de nødvendige skridt til at reducere fremtidig risiko. Vores forløb og ydelser er planlagt med det primære mål at hjælpe dig til at foretage positive livsstilsændringer, der kan forhindre eventuel forekomst af metabolisk syndrom.

For dem, der allerede opfylder de førnævnte kriterier, kan vores forløb stadig være til stor hjælp. Vi tilbyder individualiserede og alsidige forløb, der fokuserer på at håndtere din nuværende livssituation. At forblive aktiv og engagere sig i sunde vaner er en afgørende del af dette, og det vil vi gerne hjælpe dig med.
 1. The Global Epidemic of the Metabolic Syndrome. Mohammad G. Saklayen 26 February 2018.
 2. The Global Epidemic of the Metabolic Syndrome. Mohammad G. Saklayen 26 February 2018.
 3. The Relationship between Metabolic Syndrome and Frailty in Older People: A Systematic Review and Meta-Analysis. H. Dao 2022.
 4. Ju S.-Y 2017. Association of metabolic syndrome and its components with all-cause and cardiovascular mortality in the elderly: A meta-analysis of prospective cohort studies.
 5. Frailty in older adults: evidence for a phenotype. L P Fried 2001.
 6. Ford ES. Prevalence of the metabolic syndrome defined by the International Diabetes Federation among adults in the U.S. Diabetes Care 2005 Nov;28(11):2745-9.
 7. Caloric restriction alone and with exercise improves CVD risk in healthy non-obese individuals. M. Lefevre 2009.
 8. Significant improvement in cardiometabolic health in healthy nonobese individuals during caloric restriction-induced weight loss and weight loss maintenance. J. Most 2018.
 9. Pattyn N, Cornelissen VA, Eshghi SR, Vanhees L. The effect of exercise on the cardiovascular risk factors constituting the metabolic syndrome: a meta-analysis of controlled trials. Sports Med 2013 Feb;43(2):121-33
 10. Jelleyman C, Yates T, O’Donovan G, Gray LJ, King JA, Khunti K, et al. The effects of high-intensity interval training on glucose regulation and insulin resistance: a meta-analysis. Obes Rev 2015 Nov;16(11):942-61
 11. Orozco LJ, Buchleitner AM, Gimenez-Perez G, Roque IF, Richter B, Mauricio D. Exercise or exercise and diet for preventing type 2 diabetes mellitus. Cochrane Database Syst Rev 2008 Jul 16;(3):CD003054.
 12. Bird SR, Hawley JA. Update on the effects of physical activity on insulin sensitivity in humans. BMJ Open Sport Exerc Med. 2017;2: 2000143.
 13. Hofmann T, Elbelt U, Stengel A. Irisin as a muscle-derived hormone stimulates thermogenesis-a critical update. Peptide. 2014;54: 89–100. https://doi.org/10.1016/j.peptides.2014.01.016.
 14. Ding D, Lawson KD, Kolbe‑Alexander TL, Finkelstein EA, Katzmarzyk PT, van Mechelen W, et al. The economic burden of physical inactivity: A global analysis of major non‑communicable diseases. Lancet 2016;388:1311‑24.
 15. Fysisk aktivitet – håndbog om forebyggelse og behandling. Sundhedsstyrelsen 2018. https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2018/Fysisk-aktivitet-h%C3%A5ndbog-og-tr%C3%A6ning/Fysisk-aktivitet-%E2%80%93-h%C3%A5ndbog-om-forebyggelse-og-behandling.ashx
Del denne artikel
Andre interessante artikler
Forrige
Næste
Google anmeldelser
5.0
Baseret på 24 anmeldelser
js_loader
Facebook anmeldelser
5.0
Baseret på 39 anmeldelser
js_loader

Mulighed for tilskud / Rabat

Udover vores faste priser på vores forløb, har du også mulighed for at gøre det billigere:

Hejsa! Vi er lige her 😊
Har du spørgsmål eller er du klar til at aftale et møde? Så skriv til os via formularen herunder.